Οι χορηγοί μας

Το Ας κάνουμε την Κύπρο πράσινη΄ αναγνωρίζει και εκτιμά την γενναιοδωρία των χορηγών του. Η στήριξη τους μαζί με αυτή των μελών μας, βοηθά στην συνέχιση των ενεργειών μας και της προόδου αυτών, για την επίτευξη του στόχου μας, στο να κάνουμε την Κύπρο ΄Πράσινη’ για τους σημερινούς κατοίκους αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά χορηγίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Product Sponsor

Cleanup Sponsor

Media Sponsors