Μαζί μπορούμε να κάμουμε την διαφορά

Αν επιθυμείτε να συνεισφέρετε οικονομικά στον στόχο μας με οποιοδήποτε ποσό, μικρό ή μεγάλο, για να βοηθήσετε στην συνέχιση του στόχου μας για μια Κύπρο ‘πράσινη’, μπορείτε να το κάνετε με την συμπλήρωση της φόρμας εισφοράς πιο κάτω: